حرفه و فن, دروس

حرفه و فن محمد طاها یزدیان

سلام به همه

امروز بهتر از هفته پیش بود زیرا همه منفی ها با یک رنگ بود و زیبایی و جلای زیبایی به دفتر اقای موذنی می داد شاید بپرسید در کلاس چه گذشت خب منم جواب می دهم هیچی همانطور که می دانید بجز منفی اتفاق خاصی نیفتاد

چرا یکی افتاد اقای اسم نمی برم داشت اخراج می شد البته شد ولی خارج نشد داخل کلاس بود ولی ضاتی بیرون کلاس بود

پس هیچی نشد ولی من می نویسم

اتفاقات بسیار مهم: محتابی ۴ بار خاموش روشن شد😮

مهم تر از ان ماژیک قرمز تموم شد

و حتی مهم تر از ان هیچ کس غیر یک نفر مثبت نگرفت ولی تعداد بند انگشت شماری منفی نگرفتند

به دلیل بدون محتوا بودن این بخش نوشتن را تمام می کنم (چه کنم اتفاقی نیفتاد)

ولی چون کمه کمی دیگر می گویم

نقشه به درد اصلاح قبل از ساخت می خورد

واقعا چیزی به ذهنم نمی رسد

خدانگهدار