فناوری, هفتم هدف

دوشنبه 29 آبان زنگ فناوری هفتم هدف

سلام امروز آقای اخوان وارد کلاس شدند. ابتدا شروع به توضیح دادن راجع به اکسل ورد و پاورپوینت کردند و گفتند که ما در سال هفتم با ورد و پاورپوینت اشنا می شویم  سپس کمی در مورد  اکسل به ما توضیح دادند ولی گفتند که ما امسال کاری با اکسل نداریم سپس یک تکلیف درباره ی اکسل به ما دادند که این تکلیف سوالات خود شناسی بود واین بحث به پایان رسید.

سپس شروع به توضیح در مبحث پاورپوینت کردند سپس درموردفیلمی که در همکلاسی گذاشته بودند سوالاتی مربوط به نوار های بالای صفحه پرسیدند و به چند نفری که جواب دادند مثبت دادند. 

و بعد از توضیحات و پرسیدن سوالات فیلمی گذاشتند

تکلیف هم دیدن فیلم دوم اموزش پاورپوینت است و پاسخ دادن به سوالات که در همکلاسی گذاشته شده است .