تجربی, هفتم مسوولیت

دوشنبه 29 آبان زنگ اول تجربی

آقای فیروزنیا جزوه ی فصل 4 را روی دیتاشو نمایش دادند موضوم فصل 4 مواد پیرامون ما است مواد به  دو دسته تقسیم می شوند: مستقیم از طبیعت و غیرمستقیم. به موادی که مستقیم و بدون تغییر از طبیعت به دست می آیند موادطبیعی و موادی که با تغییر مواد طبیعی به دست می آیند و مستقیم ازطبیعت به دست نمی آید مواد مصنوعی می گویند. موادطبیعی با از زمین مانند گوگرد و  طلا و الماس  یا از آب مانند نمک  و یا از هوا مانند اکسیژن و نیتروژن و کربن دی اکسید که بی رنگ در هوا یافت میشود به دست می آیند و مواد مصنوعی یا با تغییرفیزیکی  مانند استخراج فلزات از سنگ معدن و یا با تغییر شیمایی مانند سیمان و پلاستیک به دست می آیند.سپس ویژگی های مواد را بررسی کردیم مانند:

1: چکش خواری : پهن تر شدن مواد بر اثر ضربه مانند طلا

2: شکنندگی: شکستن مواد

3: براق

4: چگالی : نسبت جرم به حجم

5:خاصیت آهنربایی

6: سختی

7: رسانایی

8: انعطاف پذیری

بعد فیلمی نشان دادند که می گفت  به موادی که براثر حرارت یا محیط واکنش نشان می دهند مواد هوشمند می گویند بعد هم چند سوال از فصل 4 حل کردیم.