تاریخ, هفتم مسوولیت

تاریخ چهارشنبه هفتم

سلام به همه ی دوستان   امروز آقای مدنی گفت چه کسانی فیلم شبی در موزه 1 را دیدند و لطفا هرکی دیده صادقانه بگوید بعد گفتتند کسانی که ندیده اند برای جلسه بعد ببینند و در مورد موضوع این فیلم حرف زدیم و ایشان نمره گذاشت بعاد از آن در مورد خدایان حرف زدند که سومری ها چه نوع خدایی دارند بعد اومدند سر اینکه مسیحی ها چه خدایی دارند و اینکه ما چه نوع خداوندبی داریم و هرکی گفت که این خدا ها چه تفائوت هایی باهم دارند و بعد در  کتاب پیامبران الهی را هم یکی از بچه ها خواند و زنگ خورد و ایشان هم تکلیفی ندادند و فقط گفتند کسانی که فیلم شبی در موزه را ندیدند ببینند.

درباره صالح کریمی

سلام، صالح کریمی هستم متولد سال 89 من دانش آموز کلاس هفتم هستم و یک مسئولییت پذیر از کلاس مسئولییت هم هستم. من از بین درس ها به درس تاریخ و ریاضی علاقه دارم و به پینگ پونگ و فوتبال علاقه دارم و دوست دارم در آینده مهندس عمران بشوم تا با پدرم همکار بشوم و پدرم هم بتواند به من کمک کند.