حساب, هفتم هدف

ابوالفضل آقا محمد ربیع دوشنبه زنگ دوم حساب

به نام خدا

آقای یادگاری مثل همیشه با حدیثی از پیامبران یا امامان شروع کردند حدیث از امام علی علیه السلام بود

امام علی علیه السلام می‌فرمایند: هر کس بدون عاقبت اندیشی یا فکر کردن وارد کاری بشود وارد سختی‌ها و دشواری‌ها می‌شود آقای یادگاری سوالاتی که درباره امتحان ریاضی بود حل کردند و سوالاتی را حل کردند که ما مشکل داشتیم مثل سوال آخر صفحه ۲ بعد از حل کردن سوالاتی که مشکل داشتیم استاد گفتن صفحه ۲۸ را باز کنید استاد گفتن این فصل درباره معادله است و این مبحث پایه‌ای است به طوری که در کتاب ریاضی سال هشتم و نهم این مبحث را داریم آن را باید خوب یاد بگیرید در حل کردن سوالات ریاضی به سوالی برخورد کردیم استاد گفتن به جای گفتن عدد ۳.۱۴ بهتر است بگوییم عدد پی چون کامل و دقیق‌تر است بعد کتاب را حل کردیم بعد از آن چند سوال کتاب کار را حل کردیم که از قبل باقی مانده بود در سوالاتی که در دفتر گفته بودند را حل کردیم استاد یادگاری تکلیف را گفتند صفحه ۳۰ ۳۱ ۳۲ و نصف بالای صفحه ۳۳ یعنی غیر از تمرین این بود از کلاس دوشنبه زنگ دوم زنگ حساب