عربی, هفتم مسوولیت

عربی ۳۰ آبان

سلام به دوستان عزیز 

عربی زنگ آخر ابتدا آقای ناصری از شگفتانه جدید خود رونمایی کرد  (کارت های قدرت)  که با این کارت ها می‌شود کار هایی انجام داد اول باید کارت را خریداری کرد  بعد می‌توان از قدرتش استفاده کرد قدرت های این کارت ها مختلف است برای مثال

باز کردن کتاب سر امتحان به مدت ۲ دقیقه، دادن هدیه ی پله به کل کلاس و……

وبعد آقای ناصر به بچه های گفتند : شما نظری در این مورد ندارید ؟

بچه ها نظر های خودشان را گفتند و آقای ناصری چیز هایی به کارت ها اضافه کردند

بعد رفتیم سراغ امتحان کلاسی که از معجم درس ۲ بخش ۱  آقای ناصری کلمات را به.  عربی می گفت و ما به فارسی ترجمه میکردیم وبعد هم التمارین را خوندیم .

خدا نگهدار