مهارت, هفتم مسوولیت

یکشنبه زنگ مهارت 29 ابان ماه

به نام خدا

من محمد پارسا موسوی هستم

امروز اقای جلالی وارد کلاس شدند و پس از احوال پرسی و حضور و غیاب اول از همه گفتند من برای کلاس نماینده ای انتخاب میکنم. اقای افسری نماینده ی کلاس نجوم شدند. بعد از انتخاب وظایف نماینده را گفتند و کلاس اغاز شد. اقای جلالی از ما درباره ی اینکه چقدر از نجوم میدانیم سوال کردند. بعد چند کلید واژه به ما گفتند:ستاره-سیاره-منظومه شمسی- سیارات گازی و خاکی-مدارها-سال نوری-کهکشان-کیهان و خیلی موارد دیگر.ایشان بعد از صحبت عکسی از منظومه ی شمسی به ما نشان دادند و درباره ی نحوه ی درست شدن منظومه ی شمسی حرف زدند مثلا: اسم سیارات منظومه شمسی را گفتند.نزدیک ترین سیاره به خورشید.سیاره ای که از روی زمین به راحتی میتوان دید.بعد پس از صحبت های زیاد چند عدد فیلم به ما درباره ی اینکه چقدر میتوان در سیارات دیگر زندگی کرد نشان دادند و بعد صدای زنگ به صدا در امد و کلاس تمام شد

(پایان)