مهارت, هفتم هدف

مهارت کیهان و کهکشان یک شنبه

به نام خدا.

سلام امروز اولین جلسه‌ی کیهان و کهکشان بود و ما با معلممان که آقای جلالی بودند آشنا شدیم.اقای جلالی بعد از حضور و غیاب مسولیت های نماینده را گفتند و نماینده را انتخاب کردند.بعدچند تا کلید واژه گفتند که در این چند جلسه با آنها سرو کار داریم.اول نام تمام سیاره ها به عربی و انگلیسی را گفتند و بعد گفتن که آنها برای جلسه‌ی بعد باید حفظ کنیم.بعد از آن یک فیلم گذاشتند که سطح و نوع سیارات را میگفت بعد یک فیلم دیگر گذاشتند و آن درباره ی مهلت زمانی که روی سیارات زنده میمانیم حرف زد.تکلیف هم گفتند که امشب باید سیاره ی ذهره را مشاهده کنیم. خداحافظ