اجتماعی, هفتم هدف

شنبه زنگ ۴ ۱۴۰۲/۸/۲۷

خب آقای دوستی با صراحت وارد کلاس شدن و تکالیف جلسه پیش را دیدن و کمی طولانی بود وگفت که چرا این تکلیف را حت را به درستی و یا از روهم نشتین.
بعد یک خلاصه از درس گفتن که شامل: توضیح قانون اساسی قانونگذار ویژگی های قانون مراحل تصبیب قانون هر قوهی چه نقشی داره و… است را گفتن.
بعد وارد درس جدید شدیم و دوباره شروع کردیم به درس خداندن البته که با سرعت دو برابر که این کار کمی یا خیلی سخت بود.
ما اول قسمتی های ی از درس را خواندیم وآقایان احمدی ومحنی این هارا خوندن البته کامل نخوندن واستاد شروع کرد سوال گفتن تا آخر کلاس.
تکلیف هم گفتن که باید ۷ مورد قانون برای مدرسه وکلاس بگوید( جداگاه نه 7تا باهم ۱۴تا) وبیاورید تا من ببینم
خدا حافظ