اجتماعی, هفتم مسوولیت

شنبه زنگ اول 27 آبان ماه

سلام دوستان.من امیر محمد سعادتمند هستم و خیلی خیلی خوش اومدین به این مقاله از من.امروز بعد از دادن امتحان فیزیک به سر کلاس رفتیم.استاد دوستی خیلی سرحال و خوشحال سر کلاس حضور پیدا کردند.بعد از آن ،استاد فرمودند که تکالیف اجتماعی که “هفت ویژگی خوب برای قانون”بود را،روی میز بگذاریم تا استاد ببینند.بعد از دیدن تکالیف همه اعضای کلاس،استاد دوستی فرمودند که کتاب مطالعات را روی میز بگذاریم.درس ما در اجتماعی در حال حاضر درس،”چهار” که در رابطه با قانون مباشد،هستیم.در کل من و همه بچه های کلاس واقعا درس قانون را دوست داریم چون وقتی که استاد دوستی درس “قانون” را به ما میگویند و یاد میدهند،انگار انقدر بزرگ شده ای که میخواهی در جامعه کسی بشی و باید قانون و مقررات کشور را بلد باشی.در کل میتوانم بگویم که درس اجتماعی ما را به اجتماع نزدیک و نزدیک تر میکند. و در اخر استاد دوستی سوالات مربوط به قانون را برایمان کامل گفتند تا ما درست و صحیح آنها را داخل دفتر وارد کنیم تا آنها را برای امتحان بخوانیم.خیلی خوب دوستان حرف من همینجا به پایان میرسد.تا مقاله هفته آینده،،خدانهدار.