هفتم مسوولیت, ورزش

زنگ ورزش روز 25 آبان 1402

در آن روز ما متاسفانه به خاطر آلودگی هوا به ورزش نرفتیم و در مدرسه ماندیم و قرار شد امتحان فارسی بدیم. خود منم میخواستم مستند سازی نکنم چون زنگ ورزشی نداشتیم و ورزش هم از اون زنگ هایی نیست که بشه آنلاین برگزارش کرد ولی مثل اینکه باید این کار را انجام دهم و انشالله خدا برسه به دادم.
در آن روز به خاطر اینکه نرفتیم ورزش اول که وارد مدرسه شدیم و منتظر صبحگاه بودیم دیدیم که چند تا از بچه ها لباس ورزش پوشیدند و اومدند و از آنها پرسیدیم که چرا پوشیدند این لباس ها را، جواب دادند:هنوز به اینکه برویم ورزش امید داریم. اما ورزش نرفتیم. بعد صبحگاه را برگزار کردیم و 15 آیه دوم  سوره ملک را خواندیم و بعد فهمیدیم که فقط هفتم ها و نهم ها امتحان دارند و هشتم ها ندارند. خلاصه بچه های هفتم و نهم امتحان هاشون رو شروع کردند و بعد هم تموم کردند و بعد برای کلاس های دیگر آماده شدیم.