تجربی, هفتم هدف

زنگ سوم دوشنبه علوم تجربی

به نام خدا

آقای فیروزنیا ابتدا متن سوالات علوم درس۴ را گذاشتند سپس بچه ها میخواندند و بعد آقای فیروزنیا ازهمان قسمت از داوطلبان سوال می پرسیدند بعدبرای مثال در جدول تناوبی اسم هارا مرور کردند .

آهن:fe.        آلومینیم:al.       مس:cu.       طلا:au

نقره:ag.        نمک طعام :Nacl.      کلر : cl.

سدیم:Na.

سپس توضیح های آلیاژ،فولاد، مواد هوشمند ،استحکام سختی ،انعطاف پذیری،و…