زندگی, هفتم هدف

زنگ اول شنبه (زندگی )

به نام خدا

استاد رفیعایی دفتر زندگی ها را گرفتند .

استاد 3 ویژگی مسوولیت که در جلسات قبل بهمون نشان داده بودند را روی صفحه نشان دادند :

1- داشتن تعهد درونی

2- متناوب و منظم باشیم 

3- درست انجام دادن مسوولیت و سرهم نکردن آن

و در ادامه گفتند که چرا به فکر نبودید لاستیک های خود را در تعطیلی ها و انلاین شدن مدارس اب بدهید و حتی کسی به گلدان های داخل کلاس آب نداده و داشت خشک میشد و در انجام مسوولیت ها فرار میکنید و برای همین در ادامه گفتند در انجام مسوولیت ها کوشا باشید و سر هم بندی نکنید .

استاد گفتن صفحه 30 کتاب تفکر و سبک زندگی را باز کنید و سپس روی تخته نوشتند (شناخت خود سودمندترین دانشهاست) سپس گفتند که کار های مختلفی وجود دارد که بسیار پول و سود دارد و از بچه ها پرسیدند شما هم حرف من را قبول دارید ؟ بچه ها دست گرفتند و صحبت کردند سجادیه گفت  : ما باید شناخت از خود داشته باشیم که بدانیم در چه رشته هایی و دیگر چیزها استعداد داریم یکی دیگر : دکتر ها بیشتر پول در میاوردند در نتیجه استاد گفتند  حرف آقای سجادیه درست است و ما تا از خود شناخت نداشته باشیم نمیدانیم در چه استعداد داریم و  برای همین گفتیم با خود را دوباره با 9 ویژگی معرفی کنید و استاد رفیعایی چک کنند و در ادامه مثال زدند و گفتند: مثلا من از خون میترسم نمیتوانم دکتر یا دندان پزشک شوم و سپس تکلیف دادند که تا صفحه 36 تفکر و پژوهش را بنویسید و جدول ها را پر نمایید.