دروس, هفتم هدف, هنر

بیست و هشتم آبان‌ماه سال 1402

به نام خداوند هنر آفرین

امروز در کلاس هنر استاد خودمان حضور نداشتند و به‌جای ایشان جناب آقای میر رضی استاد کلاس بودند ، ایشان در ابتدا راجع به اینکه در جلسه ی گذشته چه مباحثی به ما آموزش داده شده و اینکه چه تکالیفی باید انجام می‌دادیم  سوال کردند و ما هم توضیح دادیم که یک برگه ای به ما داده بودند و باید آنرا به کاغذ پوستی انتقال می‌دادیم و ایشان هم آمدند و تکالیف تک تک دوستان را ملاحظه کردند و اگر کسی ، اشتباهی داشت برایشان توضیح میدادند . بعد از اینکار از ما خواستند تا برای جلسه ی آینده مجدد همان طرح را روی کاغذ پوستی انجام بدیم فقط این بار تمام خطوط را یکبارصاف رسم کنیم  ،یعنی تمام منحنی ها باید ،بدون انحنا و صاف بکشیم و  یکبار هم مانند طرح اصلی با دقت خیلی زیاد بکشیم و اگر کسی هم کاغذ پوستی نداشت همین کار را روی کاغذ معمولی انجام دهد