دروس, هشتم تلاش, هندسه

هندسه ۸/۱۸ کلاس تلاش

سلام . اول که وارد کلاس شدند مثل همیشه اول گفتند که خیلی وقت کم داریم و همون اول تکالیف را شروع به حل کردن و طبق معمول تکالیف را ندیدند . خوب بعد درس چهار ضلعی ها را دادند که چند تا نکته گفتند :

1:متوازی الاضلاع یک چهار ضلعی است که ضلع های روبرو موازی اند . در هر متوازی الاضلاع زوایای روبرو مساوی اند .در هر متوازی الاضلاع زوایای مجاور ،مکمل هستند 

2:مربع:مستطیلی است که دو ضلع مجاورش مساوی باشد .هر مربع مستطیل است ولی عکس این مطلب درست نیست . 

3:مستطیل:متوازی الاضلاعی است که یک زاویه قائمه داشته باشد . (خود به خود چهار زاویه پیدا می کند ، نه فقط یک زاویه قائمه)

4:لوزی یک متوازی الاضلاعی است که دو ضلع مجاورش برابر باشند . هر مربعی لوزی است ولی عکس این مطلب درست نیست . 

5: یک چهار ضلعی که فقط دوضلع موازی داشته باشد ذوزنقه است .

و بعد درس های قبلی را مرور کردند و بچه ها سوال هایشان را از استاد پرسیدند و گفتند امتحان از کل فصل 3 است .