حساب, هشتم کوشش

ریاضی زنگ دوم

بسم الله الرحمن الرحیم

سلام به دوستان عزیز

امروز به علت الودگی هوا کلاس به صورت انلاین ودر برنامه قرار بر گذار شد.

همه با لینک مشخص وارد کلاس شدند.استادبعداز سلام از نمایندگان دو کلاس پرسیدند که تا چه صفحاتی حل شده است.بعدهم تمارین فصل دوم را حل کرده وبرای هرسوال رفع اشکال شد.استاد هرسوالی که دانش اموزان اشکال داشتند مجداد توضیح دادند.

صفحاتی ازفصل دوم از23تا اخر فصل

فصل اول هم برای کلاس تلاش صفحه اخر تمرینهای ترکیبی حل نشده بود که حل کردند.

دراخر هم توضیح برای ازمون حساب که تمرینها را کامل حل کنید که نمونه سوالها شبیه تمرینها هستند واگر انها را بلد باشید در امتحان موفق می شوید.