هفتم مسوولیت, ورزش

زنگ ورزش 18 آبان 1402

آن روز داخل اوتوبوس خیلی آرام و بی سر و صدا به سمت ورزشگاه حرکت کردیم.
در کلاس مسئولیت پس از کمی دویدن و بعد هم نرمش های آقای اله یاری تیم کشی شروع شد. سپس در بازی ها تیم رضایی با 12 امتیاز اول شد. در این مسابقات خود رضایی موفق به زدن 3 گل شد ولی آقای اله یاری هم با زدن 3 گل اجازه ندادند که آقای رضایی تنها آقای گل آن روز باشند. به نظر من نامزد های بهترین بازیکن ها را هم میتوانیم از بین آقایون اله یاری با نجات دادن تیم خود از باخت های زیاد، آقای رضایی با گلزنی ها و آقای سیرانی که مثل همیشه بازی سازی فوق العاده ای داشتند، هستند.
اما بعد از تمام شدن ورزش بچه ها در اوتوبوس ترس داشتند و قرآن ها را در دست گرفته و می خواندند و تمرین می کردند به خاطر این که آن روز ما امتحان قرآن داشتیم و بچه ها نمره بالایی می خواستند پس چاره ای جز خواندن نداشتند.