قرآن, هفتم مسوولیت

روز سه شنبه زنگ اول

به نام خدا
استاد وارد کلاس شدند حضور و غیاب کرند.چند دقیقه طول کشید تا اسپیکر را وصل کنند.سپس مثل همیشه فیلمی گذاشتند.بعد داستان حضرت اسمائلیل را برای بچه ها توضیح دادند.استاد گفتند آیه این هفته این است:إِنَّ هَٰذَا الْقُرْآنَ یَهْدِی لِلَّتِی هِیَ أَقْوَمُ یعنی این قرآن، به راهی که استوارترین راه‌هاست، هدایت می‌کند.یکی از بچه ها گفت:بعضی ها هستند که از صبح تا شب قرآن می خوانند مثل شمر و … ولی چرا اینقدر کار های بد انجام میدهند؟استاد گفتند ما باید به کل قرآن مسلط باشیم تا معنی را بفهمیم که خدایی نکرده از حرف آنها پیروی نکنیم چون آنها فقط قرآن می خوانند.

حدیث ثقلین ارث دو نوع است:

1ثقل اکبر که قرآن است.

2ثقل اصغر که اهل بیت است.

استاد تکلیف را گفتند:1آیات 54 تا 60 سوره یونس را تمرین کنیم و در هم کلاسی بفرستیم.

2تمرین های صفحات 21 و 22 کتاب قرآن را انجام دهیم و برای جلسه آینده بیاوریم.