دروس, قرآن, هفتم هدف

زنگ سوم سه شنبه ۱۴۰۲/۸/۱۶

به نام خدا

استار آمدند و گفتن که امتحان از صفحه ۱۴ تا ۲۳ هست و باید این موارد را بخوانیم:

۱.آداب ظاهری و آداب باطنی

۲.معنی عبارات

۳.معنی کلمات

۴. معنی آیه ها

سپس گفتن کسانی که هنوز نتوانسته اند بخش اول سوره یونس  یعنی صفحه ۱۶  و بخش دوم سوره یونس یعنی صفحه ۲۰  را بفرستند اول یک امتحانی در پیام های همکلاسی بکنند اگرنشد در پیام رسان بله برای ایشان بفرستند.

سپس فعالیت های صفحه ۲۱ و ۲۲ را حل  کردیم بعد از آن صفحه ۲۳ آداب ظاهری و آداب باطنی را خواندیم.

سپس  کلیپی در مورد مفهوم آیات ۵۴ تا ۶۰ سوره یونس را برایمان گذاشتند.

و بعد مثل همیشه آیه ای در مورد قرآن کتاب زندگی نوشتند سپس صفحه ۲۴ را همخوانی کردیم و سپس بعضی از بچه ها خواندن.

تکلیف هم این است که صفحه ۲۴ را برایشان در همکلاسی اگر نشد درپیام رسان بله ارسال کنیم.