عربی, هفتم هدف

درس عربی 16 ابان

سلام و عرض ادب
در زنگ عربی آقای ناصری در اول کلاس،بدانیم بخش سوم درس اول را آموزش دادند و بدانیم بخش دو را یادآوری کردند و بعد از آن یک امتحانک از بدانیم بخش سوم درس اول گرفتند و بعد به کسانی که پله های بیشتری داشتند به تعداد خانواده و دو تا بیشتر بلیط نیم بهای سینما دادند و بعد شگفتانه را گفتند.آقای ناصری گفتند می خواهیم نقشه ی ذهنی کل درس عربی را درست کنیم وچاپ کنیم وروی دیوار مدرسه نصب کنیم،هرکس نقشه ذهنی هربخشی را بفرستد اسم فرستنده و نقشه ذهنی آن در نقشه ذهنی کل درسها چاپ میشود