دروس

حساب زنگ سوم ۱۴۰۲/۸/۱۶

سلام بچه ها
ما در این زنگ صفحه هایی که آقای خدایی به ما گفتند را شروع به نوشتن کردیم و بعد آقای خدایی فیلمی که تهیه کرده بودند را برای ما به نمایش گذاشتند م و گفتند کتابهای همگروهی ها خودرا بگیرید و صحیح کنید.درآخر هم یک آزمونک کوچک گرفتند و دادند به سر گروه ها تاصحیح کنند و نمره ی آنهارا بگذارند.
در آخر هم فقط گفتند مجله برهان نوشته شود و تکلیف دیگری ندادند!
یاعلی مدد