حساب, دروس, هشتم کوشش

کلاس حساب سه شنبه زنگ آخر

خب طبق معمول بعد از کمی سر و صدای بچه ها آقای خدایی بین اینکه ص 21 رو بخونیم یا 22 رو شک داشتن که خوب در آخر از اول ص 21 شروع گردن به حل تمارین و بعد هم ص 22!
سپس به دلیل اینکه مثلث برمودای قفقازی/رفائی/بزاز نقاط پر سرو صدای کلاس بودند چالش گذاشتند که اگر تا سه هفته دیگه یک حرف اضافه بزنیم ما رو با اسم های انتخابی صدا کنند.
اسم ها به شرح ذیل است:
رفائی:خرمگس!؟
من:سوسن😶!!!!؟؟؟؟
بزاز:سوسانو!؟
بعدش هم دادند سرگروه ها تکالیف رو چک کنند و بعد هم کلاس تموم شد.

{پی نوشت:}
تکلیف نگفتند
آزمونک هم گرفتند