فناوری, هفتم هدف

زنگ فناوری_ 15 آبان 1402

با نام و یاد خدا شروع می کنیم امروز یکم کلاس بد شروع شد اول کلاس با یه اخراجی همراهی بودیم ولی بعد همون کلاس پویای همیشگی فناوری هدف شروع شد.

امروز  آقای اخوان راجع به خلاقیت و ارتباط اجباری بین چند چیز بی ربط حرف زدند. مثلا ارتباط اجباری بین صندلی و چرخ ….

بعد از آن جدول صفحه ی 7 کتاب کار و فناوری را حل کردیم.

هر کس ایه های خود را با گروه خود در میان گذاشت و هر گروه نظرات خود را ارائه داد.

ابتدا از گروه 1 شوع شد سپس 2 ، 3…5 ادامه یافت تا بالخره تمام شد. استاد گفتند هر کس که گفت هدف ما از باغچه ها ی زندگی چه بود؟

آقای محسنی به نمایندگی از گروه 4 برخاست و گفت که هدف ما این بود که یک ارتباط اجباری بین گیاهان و لاستیک بیابیم.

آقای افشاری گفت بله من هم همین الان تازه متوه این موضوع شدم.

همه خندیدند…

آقای اخوان در دقایق آخر کلاس گفتند می خواستم از چند نفر از شما تست تایپ بگیرم ولی به علت اینکه وقت کم بود نتوانستم از شما تست تایپ بگیرم اما برای جلسه ی بعد آماده باشید…