زندگی, هفتم مسوولیت

شنبه 02/8/6

اقای دوستی گفتند که امروز کلاس ما به سه بخش تقسیم میشود. سپس لیست امتیازات کلاسی را نشانمان دادند . بعد مارا وارد یک مسئولیتی کردند و ان هم این بود (شما به عنوان یک سرمربی تیم فوتبال برنامه هایتان برای بازی هفته ی اینده چیست؟)بعد از چند دقیقه اقای دوستی بر روی تخته گروه ها و نظرات انها را جلویش نوشتند ودور دوتا از مهمترین نظرات خط کشیدند و بقیه هم نظرات اضافه ی دیگری دادند. یک سوال هم به عنوان تکلیف به ما دادند:{موارد و سوال هایی که میخواهید از دوستان خود بدانید را بنویسید}. اقای اخوان نکته ای را یاداوری کردند و این بود که قرصت ها را از دست ندهید و برای کار ها و تکالیفتان تلاش کنید تا جایی گیر نکنید.