اجتماعی, هفتم مسوولیت

زنگ اول مطالعات 1402/8/6

امروز اقای دوستی وارد کلاس شدند و نمرات برتر امتحان هفته پیش را گفتند. بعد هم شروع به دادن برگه های امتحان شدند. و گفتند به همه شما نیم نمره اضافه تر میدهم. بعد از دادن برگه ها بچه ها شروع به گفتن شکایتشان درباره امتحان هفته پیش شدند. اقای دوستی گفت هر کسی شکایتی دارد زنگ تفریح بیاید پیش من و بگوید. بعد هم شروع به تدریس کردند و صفحات 9*10* 11و 12 را چون که تدریس نکرده بودند تدریس کردند. و از بچه ها پرسیدند که اگر که قانون وجود نداشت چه اتفاقی در جامعه می افتاد و بچه ها نظرشان را گفتند واستاد گفتند که چون وقت نداریم متن درس را نمی توانیم بخوانیم وبعد زنگ خورد و همه از کلاس خارج شدند.

با تشکر