قرآن, هفتم هدف

سه‌شنبه ۱۴۰۲/۸/۲ زنگ قرآن

به نام خدا

استاد وقتی آمدند اول مثل همیشه آیه ای روی تابلو نوشتند وما خواندیم و معنی کردیم . سپس گفتند که کسانی که نتوانستند تکلیف گذشته را بفرستن در همکلاسی یا بله بفرستند بعد از آن فعالیت های صفحه ۱۷ و ۱۸ کتاب را حل کردیم سپس و گفتند ما باید از همین سن هدف های خودرا انتخاب کنیم و بعد از آن فیلمی درباره که در مورد این بود که ما باید از همین الان اهداف خود و کار هایی که در آینده می خواهیم در آینده انجام بدهیم انتخاب و تصمیم گیری کنیم  گذاشتند . بعد صفحه ۱۹ که درباره حرف نا خوانا بود را درس دادند و صفحه ۱۹ که بخش دوم سوره یونس هست را درس دادند و تکلیف این هست که برای هفته آینده بتوانیم صفحه ی ۱۹ را بدون غلط و روان بخوانیم