زندگی, هشتم کوشش

درس زندگی یکشنبه / ۷ آبان

باسلام! در روز یکشنبه، ۷آبان
کلاس زندگی، با بیرون رفتن گروه‌ها و نوشتن کارهایی که در ۶۰ دقیقه ی کلاس می‌خواهند انجام دهند شروع شد؛ البته بماند گروه‌هایی که در شب قبل این کار را انجام داده بودند مثبت گرفتند…
بعد از گفتن ۴۰ دقیقه طلبتون توسط آقای فیروزنیا، آقای فیروزنیا با موجی از صحبت‌هایی در موضوع آسان بودن امتحان جغرافیا، مورد تهاجم قرار گرفتند.
آقای فیروزنیا بعد از اینکه گفتن نقد جایش در سطل است، توضیحاتی در مورد سایت مستند دادند .
و در آخر هم گروه‌ها با شوق و اشتیاق بر روی پروژه‌های رادیو همت خویش کار و تلاش کردند…