حرفه و فن, هفتم مسوولیت

حرفه و فن ۳ آبان زنگ اول

به نام خدا

ابتدای کلاس آقای حجابی تکالیف سه هفته پیش که دانه انگور بود را دیدند گفتند که در حالی که من تکالیف را می بینم کسانی که پرگار آورده‌اند ادامه صفحه هفته پیش را طراحی کنند و گفتند که گزارش نویسی‌ها را برای جلسه بعد بیاورید و مستند سازی‌ها هم در آیدی من بفرستید.

در این مدتی که آقای حجابی تکالیف را می‌دید بچه‌هایی که پرگار نیاورده بودند بسیار شیطانی کردند چون نمی‌توانستند بدون پرگار آن صفحه را طراحی کنند. در حالی که طراحی می‌کردیم آقای حجابی یک فیلم در مورد مکانیک برای ما گذاشتند که در مورد بستنی بود و دل ما را خیلی آب کردند و آن روز کل کلاس هوس بستنی کرده بود.

و در آخر هم گروه ۴ صفحه ۹۶ را ارائه دادند و آقای حجابی هم برای یادآوری گفتند که جلسه بعد چای به و گزارش نویسی آن را بیاورید.