دروس, قرآن, هشتم کوشش

قرآن

بعد ورود آقای پورواسعی ابتدا شروع به حضور و غیاب کردن و همه به غیر از روحانی حاضر بودند.
بعد از آن سراغ تکالیف هم کلاسی رفتند و اصلا نصف بچه ها تکلیف را ندیده بودند و استاد گفتند که اگه تو هم کلاسی نفرستید ثبت نمی کنم.
و بعد از آن سراغ نمرات گروهی رفتند و همه نمرات زیر ۱۷ بود و گفتند که این دفعه فقط نمرات شخصی میزارم اما دفعه ی بعد گروهی میزارم.
صوت های مهر ماه را خواندند و تعداد کمی کامل بودند.
اثرات ارسال صوت را توی امتحانات زیر ۱۰در امتحان ۱ نمره کم می شود. از ۱۰ تا ۱۵ نیم نمره،از ۱۵ تا ۲۰ تغییری ایجاد نمی کند از ۲۰ تا ۲۸ نیم نمره اضافه ۲۸ به بالا ۱ نمره اضافه میشود.
سراغ پرسش گروهی از معنی جملات و عبارت های داخل تکالیف کردند.(از حفظ)
و در آخر سراغ حروف ع و ح در صفحه ۲۶ رفتند و همه عبارت ها را خواندن.
و گفتند که این هفته ارسال صوت اختیاری است.