حساب, هشتم تلاش

حساب زنگ دوم ۱۴۰۲/۸/۲

به نام خدا
در زنگ دوم روز سه‌شنبه( زنگ حساب ) آقای خدایی تکلیف ها را چک کردند و تکالیف را در کلاس چک کردیم و صفحات ۱۰ و ۱۱ را در کلاس حل کردیم و جواب دادیم