فارسی, هشتم تلاش

ادبیات فارسی تاریخ ۳ /۸/ ۱۴۰۲

سلام من همه ی هم کلاسی ها من امروز.  زنگ اول کلاس فارسی را برای شما تعریف میکنم خب ما در این زنگ کار های زیادی انجام ندادیم ولی نکات مهمی را گفتیم

آقای صادقی وارد کلاس شدند و مشکلات بچه ها در مورد موضوع هفته ی پیش یعنی ارکان تشبیه را برطرف کردند بعد موضوع جدیدی را آموزش دادند مثلاً چگونه یک تشبیه به یک نماد تبدیل میشود و اینکه ما وقتی در بیتی جان بخشی داریم در همان بیتی که آن ارایه است تشبیه داریم یکی انسانی یکی غیر انسانی ولی باز آن را ارایه حساب نمی‌کنیم

معنی صفحه ی اول درس دوم را گفتند و گفتند که جلسه ی بعد متن درس جدید را روان خوانی میپرسند