هشتم تلاش, ورزش

کلاس ورزش تلاش 12/3

«بسم الله»

اول از همه مثل همیشه وارد اتوبوس شدیم و دم در ورزشگاه پیاده شدیم. دوستان به سمت ورزشگاه(از جمله خودم) حمله بردن که فکر کرده بودن اگه زود تر وارد ورزشگاه بشن بهشون تیتاپ طلایی میدن.
بعد از وارد شادن همه به سالن شروع به نرمش کردیم ولی این هفته نسبت به هفته های قبل زود تر سراق فوتبال و تیم کشی رفتیم.
مثل همیشه میر محمد صادقی و مهر علیان و عرفان تیم کشیدن و بعدشم فوتبال کردیم که خلاصش فقط تمارض حفیظی و پنالتی اشتباه بود و به غیر از این هم اتفاق خاص دیگه نیفتاد.