اجتماعی

کلاس اجتماعی تاریخ۰۲/۱۰/۱۳

سلام خداقوت امیداورم امتحان ها را با موفقیت پشت سر گذاشته باشید

سر کلاس آقا اومدند و راجب مناظره و جشنواره خوارزمی حرف زدن

بهدش رفتیم سراغ درس و فصل و ژانر جدی ی تاریخ که اولین درسش شامل عربستان و از حرا تا نینوا میشه استاد گفتن چشم هاتون را ببندید و از فوه ی خیالتون استفاده کنین ولی چون متن سخنان ایشان بسیا  زیذد بود من به صورت خلاصه و جاهای مهمش را براتون بیان میکنم

فرض کنی  توی یک صحرای بی آب و علف هستید و بسیا  تشنه اید و همانطور که دارید راه میرید ناگهان یک سیاه چادر را میبینید که بچه های در حال بازی و سر و صدا در کنار آن هستند بهد زاجب حدیث کسا حرف زدند و اینکه چه ظلم های به پیامبر شده است انشالله در کلاس شاهد باقی سخنان هستیم

خداقوت خسته نباشید