هشتم کوشش, هنر

زنگ هنر

به نام خدا

سلام

در روز یکشنبه اقای علی خاصی نیامده بودند و یک دانشجو را به جای خود گذاشتند ایشان درباره ی نقاشی های قدیم صحبت کردند و کفتند حالا نوبت شماست گفتند که کلاستان را به این صورت نقاشی کنید و ما شروع به کار کردیم نقاشی ها خیلی شبهه منیاتور بودند و سایه و تاریکی در نقاشی های قدیم نقشی نداشته بوده در کل همین

امید وارم خوشتون اومده باشد خیلی مختصر و مفید توضیح دادم برای اطلاعات بیشتر به پی وی مراجعه کنید

خداحافظ

پایان