تجربی, هفتم مسوولیت

زنگ سوم (دوشنبه ۲ بهمن)

به نام خدا

امروز در کلاس علوم درس ۷ را که در زنگ قبل از آن سوال طراحی کرده بودیم راه به مدت ۷ دقیقه خواندیم و بعد آقای فیروزنیا از ما امتحان گرفتند مهلت امتحان ۱۵ دقیقه بود بعد از امتحان هر کس هر سوالی را که می‌خواست از امتحان جواب بدهد دست می‌گرفت و در صورت جواب درست یک مثبت برای او ثبت می‌شد نکات مهم امتحان آب های زیرزمینی چشمه‌ها غارهای آهکی و نفوذ پذیری خاک( شن و ماسه دارای ذرات درشت) و (آهک و خاک رس دارای ذرات ریزتر) هستند پس نفوذ پذیری آنها با هم تفاوت دارد. بعد از آن درمورد عوامل موثر بر نفوذ پزیری یعنی : ( ۱. اندازه ذرات ۲. پوشش گیاهی ۳. شدت بارش ۴. شیب زمین ) بعد از آن کمی در مورد چشمه و غار آهکی توضیح دادند و کلاس تمام شد.