دروس

کلاس زبان انگلیسی تلاش ۱۰/۷

بسم الله الرحمن الرحیم

اول از همه استاد وارد شدن و مکالمه های درس سه رو پرسیدن.

یعد هم از بعضی از بچه ها پرسش کلاسی انجام دادن.

بعد هم پاورپوینت یه قسمتی از درس ۴ رو اوردن و خوندیم.

بعد لیسنینگ درس ۴ رو انجام دادیم و در آخر هم گفتن که مکالمه درس ۴ رو بسازیم.