دروس

کلاس زبان انگلیسی تلاش ۹/۳۰

بسم الله الرحمن الرحیم

مثل همیشه

کانورسیشن بچه ها ارائه دادند برای شروع کلاس

بعدش استاد گفت عقبیم رفتیم درس ۴ رو شروع کردیم

ده فینیشین کلمه ها رو استاد گفت

در مورد مریضی و اینا هم بود

بعدش هم گفت برای جلسه بعد برید صفحه ۷۶ و…. رو بخونید از کتاب که آماده باشید