حساب, هشتم کوشش

حساب زنگ 2

به نام خدا

سلام به همگی امروز باز اومدیم بادرس شیرین حساب

در اوایل زنگ استاد صفحات 28و29 کتاب کار را رفع اشکال کردند و سوالات فرد را حل کردند واستاد این هم گفتند که ما بیشتر با سوالات فرد سر و کار داریم

مشق هم گفتند اخرین صفحه ای را که نوشته اید 6+کنید و تا ان صفحه بنویسید

برهان مجله ی اردیبهشت1401 را هم باید بنویسیم

در اخر کلاس هم استاد گفتند ازمونک داریم ازفصل 2 کتاب فقط هم از کتاب می اید

خب این متن هم به اتمام رسید امید وارم به کار شما هم امده باشد

پایان