فیزیک, هفتم مسوولیت

فیزیک، زنگ آخر ، 25 آذر

به نام خدا
ابتدا استاد صیاد زاده تکالیف را دیدند. بچه ها در جند تا از سوالات تکلیف مشکل داشتند و آن ها را مطرح و استاد به آن ها جواب دادند. یکی از سوال های پر تکرار این بود که انرژی جنبشی چیست و به چه چیز هایی بستگی دارد؟
از پایین صفحه 70 شروع کردیم. ردمورد تبدیلات انرژی صحبت کردیم . استاد گفتند که باید فرق بین دینام و موتور الکتریکی را بدانیم. موتور الکتریکی تبدیل الکتریکی به حرکتی اما دینام ، حرکتی به الکتریکی است. یا لامپ که الکتریکی را به نور و گرمایی تبدیل می کند.
در صفحه 71 فهمیدیم که انرژی جنبشی همان انرژی حرکتی است. انرژی جنبشی به جرم و سرعت بستگی دارد. می توان گفت که که توپ پینگ پونگی بر روی سرت بیفتد یا توپ فوتبال دستی بر روی سرت بیفتد. یا کسی آن توپ را با سرعت های متفاوتی پرتاب کند.
هرچه جرم بیشتر = انرژی جنبشی بیشتر است. هرچه سرعت بیشتر انرژی جنبشی بیشتر است.
استاد گفتند که در این فعالیت کل این درس نتیجه گیری شده. آن انسان کار انجام داده و بعد از آن تبدیل انرژی جنبشی شده . یکای انرژی را ژول است و یکای کار هم ژول است. پس نتیجه می گیریم ،انرژی را می توان به کار تبدیل کرد و کار را به انژی تبدیل کرد. یعنی انرژی = کار است.
باتشکر

درباره حسین افسری

حسین افسری هستم . متولد اسفند 1389هستم و یک برادر دارم. علاقه به برنامه نویسی🧑‍💻 و زبان انگلیسی🇬🇧 هم دارم. دوست دارم برای دانشگاه🧑‍🎓 به کشور های دیگر بروم و به کسب علم 👨‍🔬بپردازم و به درس ریاضی 🟰علاقه دارم. شاید برای همه عجیب باشد اما من به ورزش فوتبال علاقه ندارم. از بین ورزش ها ورزش والیبال 🏐🏐را انتخاب میکنم. به رباتیک🤖 هم علاقه دارم و تا امروز چند گونه ربات🤖 ساخته ام.