دروس

کلاس زبان انگلیسی تلاش ۱۴۰۲/۹/۲۳

به نام خدا

ما زنگ تفریح نداشتیم به خاطر این که تایم کم بود و بلافاصله بعد از کلاس هندیه کلاس زبان شروع شد.

استاد اول از همه گفتند برای شنبه هفته بعد گروه‌ های زوج باید مکالمه خود از درس ۳ را آماده کرده باشند. و بعد رفتند سراغ کتاب.

استاد گفتند صفحه ۲۹ کتاب معمولی را باز کنیم و شروع کردن به خواندن. اول از همه گفتند کلمه between به معنی بین هست و مکالمه را خواندند.

و استاد با توجه به موضوع مکالمه فرق O بلند با فرق O کوتاه را توضیح دادند.O بلند مثل food و O کوتاه مثل you

بعد لیسنینگ صفحه ۳۰ را خواندند و صفحه ۳۱ را کامل کردیم و بعد از این آقای صیادزاده آمدند و اعلام کردند که وقت کلاس تمام شده است و باید برویم برای آزمون و کلاس تمام شد.