حساب, هشتم کوشش

زنگ دوم حساب

بسم الله الرحمن الرحیم

سلام به دوستان عزیزبا زنگ دوم حساب در تاریخ 21 اذر درخدمت شما هستم.

اول زنگ استادخدایی تکالیف رابازدید کردند

بعد اقای موسوی لبتاب را اوردند و اقای معینی لبتاب را روشن کردند در ادامه استاب بعد از صحبت هایی امتحان گرفتند

در کلاس صفحات57و58 را حل کرده و برسی کردیم استاد گفتند درباره ی تکلیف قبلی شما با گروه های 3 نفری باید پاور پنتی را تحویل دهید که درباره ی 2 تا از مجلاتی باشد که به هم مربوط هستند

در ادامه و اخر کلاس استاد اعداد زوج را به راحتی ثابت کردند

این هم از این امید وارم این متن برای شماهم به درد خورده باشد

یایان