فیزیک, هفتم مسوولیت

فیزیک ، زنگ آخر ،10 آذر

به نام خدا
کلاس انلاین بود و کلاس مسوولیت و هدف باهم داخل کلاس بودند. استاد صیاد زاده از صفحه 66 شروع کردن و تا صفحه 70 ادامه دادند. استاد مفهوم کار را توضیح دادند و آزمایش جلسه قبلی را به خاطر آوردند.
بعد برای مفهوم کار گفتندکه باید جهت جابه جایی با جهت نیرو به یک طرف باشد و مثال توپی که به زمین فشار دهید . گفتیم که اگر کار به کمیتی تبدیل کنیم  واحد ان ژول است .رابطه ی کار می شود :   کار =جابه جایی * نیرو    که اگر کار را (J) ، نیرو را (N) و جایه جایی را (m) در نظر بگیریم این حروف ها را جایگزین میکنیم یعنی : J= N * m
پس اگر نیرویی با جابه جایی هم جهت نباشد کاری انجام نمی شد یا نیرو هایی که کار انجام نمی دهند.یهنی اگر جابه جایی صفر باشد. نیروی وارد شده 200 نیوتن باشد . می شود : 200 * 0 = 0 پس کاری انجام نشده.
به وزنه برداری که برای چند ثانیه وزنه را بالای سر خود نگه داشته اما نیرو وارد می کنند نگاه کنید . اما او کاری انجام نمی دهد!
باتشکر

درباره حسین افسری

حسین افسری هستم . متولد اسفند 1389هستم و یک برادر دارم. علاقه به برنامه نویسی🧑‍💻 و زبان انگلیسی🇬🇧 هم دارم. دوست دارم برای دانشگاه🧑‍🎓 به کشور های دیگر بروم و به کسب علم 👨‍🔬بپردازم و به درس ریاضی 🟰علاقه دارم. شاید برای همه عجیب باشد اما من به ورزش فوتبال علاقه ندارم. از بین ورزش ها ورزش والیبال 🏐🏐را انتخاب میکنم. به رباتیک🤖 هم علاقه دارم و تا امروز چند گونه ربات🤖 ساخته ام.