حساب, هشتم کوشش

دوشنبه حساب زنگ2

به نام خدا

سلام به تمام عزیزان

امروز باز بادرس شیرین حساب همراه هستیم

در اوایل زنگ استاد خدایی صفحه ی 55و56 را باکمک بچه ها حل کردیم ورفع اشکال شد

استاد درباره ی خارزمی صحبت کردند در ادامه استاد از بچه ها ی 2 کلاس پرسیدند که تا کجا پیش رفته ایم کلاس تلاس عقب تر از کلاس کوشش بود

در اخرکلاس هم که مشق دادند برای کلاس کوشش جلوتر مشق دادند

مشق هم برهان اسفند ماه را دادندو29تا35 کتاب کار

واستاد گفتند حال که تمام ماه های سال1400 را خوانده اید یک مشق جدید دارید ان هم این است که 2 مجله ی مربوط به هم را باهم ترکیب کرده و خروجی تمیزی از آن در بیاورید

این بود خلاصه ی زنگ 2 حساب

امید وارم این متن برای شما دوست عزیز به کار امده باشد