هشتم کوشش, هنر

هنر ۱۴۰۲/۰۹/۱۲

سلام در کلاس مجازی امروز آقای علی خاصی به ما گفتند که تصویری را که برای شما می‌فرستم باید تا ۱۰ دقیقه آن را بکشید و سپس برای من در شخصی بله ارسال کنید بچه‌ها شروع کردن به کشیدن نقاشی‌ها اولش بچه‌ها خیلی تعجب کرده بودند چون تصویر بسیار پیچیده و غیر قابل کشیدن بود بچه‌ها حتی در صوت هم از این تعجب‌ها به زبان می‌آوردند به جایی رسید که آقای علی خاصی صدای آنها را بست دوباره وقت به بچه‌ها دادند و سپس بچه‌ها تصویر اول را برای شخصی آقای علی خاصی ارسال کردند تصویر دوم را به عنوان یک نمونه و تصویر سوم را برای ما ارسال کردند و هر مکانی در آن تصویر را یک خط کشیدند و نام آن را گذاشتند خط‌هایی که کلیت تصویر را معلوم می‌کندبعد به بچه‌ها گفتن که شما هم باید همچین خط‌هایی بکشید و بعد تصویر را هم بکشید و آن را هم در شخصی خودم ارسال کنید بعضی از بچه‌ها بد و بعضی از بچه‌ها خوب کشیده بودند آقای علی خواستی همه آنها را چک کردند و بعد در ۵ دقیقه آخر کلاس صدای آقای علی خواستی قطع شد بچه‌ها فکر کردند که آقای علی خاصی در کلاس نیستند و بعد از کلاس همه رفتن بیرون و به این گونه کلاس امروز هم تموم شد.