دروس

درس اجتماعی ۱۷\۸\۰۲

سلام

خداقوت

امروز آقا در کلاس درس چهار و پنج را توضیح دادند و به سرگروه ها گفتند تکالیف را ببینند

گفتند که سوالات را در همکلاسی میگذارند ولی نگذاشتند و فکر کنم یادشان رفته است.

خیلی توضیحی ندادند و فقط متن درس را خواندیم

گفتند امتحانات این جلسه که در پیش است می دهند و امیدواریم که بدند