دروس

کلاس زبان انگلیسی تلاش ۹/۲

 « بسم الله الرحمن الرحیم »

خب اول از همه استاد که وارد کلاس شدن تکلیف ها که باید چاپ میکردیم رو گرفتند.

بعد وقتی خواستند که درس را شروع کنند اتفاقی یه پیچ از عینک استاد افتاد و حفیظی و پرهام خودشون رو کشتند که اونو پیدا کنند و اخر هم پیدا نشد.

بعد استاد کلمات جدیدی از روی پاورپوینتی که اماده کرده بودن گفتند.

و فایل کلماتی که گفتند هم تو هم کلاسی موجود هست.

« خدا نگهدار »