دروس

کلاس اجتماعی ۱\۹\۰۲

سلام در متن دوم فقط نمونه سوالات درس ششم را بارگزاری میکنم.

چرا نوجانی دوره ی حساسی است؟

خصوصیات دوره نوجوانی و بلوغ چیست؟

چرا در نوجوانی افراد بیشتر در معرض آسیب های اجتماعی قرار میگرند؟

پرخاشگری و نزاع نتیجه ی چیست و چه کسانی به افراد پرخاشگر تبدیل می شوند؟

رفتار های پرخاشگرانه به چه صورت هایی بروز میکند؟

سه قاعده ی مهم در هنگام خشم و عصبانیت را نام ببرید؟

وقتی ما از دست کسی عصبانی هستیم چه رفتاری را باید از خود انجام دهیم؟

وقتی  دیگرای از دست ما عصبانی هستند چه رفتار را باید از خود نشان دهیم؟

(دو سوال بالا سه مورد کافیست)

چا چیزی سبب وابسته شدن افراد به مواد مخدراست؟

علت گرایش افراد به موتد مخدر چیست؟

این بود سوالات درس ششم

خداحافظ