فناوری, هشتم کوشش

فناوری 7/9/1402

سلام شروع روز با مالش شانع اقای اخوان از طرف بقاسیاوشان شروع شد بعد اقا گفت بپه نکن برو بشین بعد گفتند یان سیم هارا درست بگذارید

اشکال از ساخت جلد کتاب و رفع اشکال انجام شد

(مرور فتوشاپ)

برای حذف چیزی در عکس باید در قسمت عکس پاک کن برویم و  انرا برش دهیم و بعد با کلیک راست یک صفحه باز می شود و باید کانتن را بزنیم (با کلیک راست بزرگتر میشه)

حالت دیگر پچ تول است:برش میدهیم و بعداز جایی دیگر کپی میکنیم و انجا پست میدهیم

مهم(برای طبعی بودن عکس زیاد روی نکنیم)

قلمو:برای تغییر رنگ اما با امکانات بیشتر مثل طرح مختلف…..

بلور:برای مات کردن چروک و چیر های دیگر

تکلیف:ساخت اینفوگرافی

برای رنگ در سایت پالت رنگ بروید