حساب, دروس, هشتم کوشش

حساب زنگ2

به نام خداوند جان و خرد

سلام به تمام دوستان امروز با خلاصه ی زنگ2 حساب با هم همراه هستیم

در اوایل زنگ صفحه ی56 را نوشته برسی کرده و رفع اشکال نموده استاد خدایی تکالیف را چک کرد تکالیف هم صفحات 20 تا 25 بوده

کمی که از کلاس گذشت استاد داستان کتاب خرازی را برای ما قراعت کرده و باز به درس پرداختیم در ان زنگ در اخر کلاس حرف های زیادی به گوش می رسید که اقایان قریشی شاهوردی و قفقازی اخطار گرفتند در ادامه صفحه ی 54 را حل و برسی کرده و تکالیفی داده شد تکالیف عبارتند از نوشتن صفحات26 تا29کتاب کار-نوشتن صفحات 28تا55 کتاب – مجله ی بهمن ماه

این متن هم به پایان رسید امید وارم برای شما دوست عزیز به کار امده باشد