فیزیک, هفتم مسوولیت

زنگ چهارم ، 27 آبان

به نام خدا 
بعد دیدن تکالیف اقای صیاد زاده مفهوم جدیدی را وارد کلاس کردند. فصل هشت را شروع کردیم . انرژی ، استاد اول توضیحاتی درمورد انرژی  و  نیرو دادند و ان ها را از هم مقایسه کردند.
نیرو: عامل تغییر شکل و تغییر اجسام . انرژی: مایه یا سبب تمام اتفاقات و پدیده ها .
 به همه پدیده ها می توان دو پنجره نگاه کرد.یکی نیرو عامل آن پدیده و یکی انرژی های باعث این پدیده است.نیرو ها مانند اصطکاک یا مقاومت هوا است . برای ارژی مانند انرژی پتانسیل یا خورشیدی می تواند باشد.
چند شکل کشیدن و نیرو های وارد شده به جسم را گفتند. مثال در جسمی ثابت بروی زمین نیرو تکیه گاه و وزن وازد می شود.  
برای تکالیف سه شکل از آزمایش سایت https://phet.colorado.edu  پیدا و در دفت ر میکشید و نیرو های وارد شده به ان را نشان میدهید.دو شکل دیگر هم گفتند . شکلی که دایره ای داخل قیف گیر کرده و جسمی که از شیبی به پایین حرکت میکند.
با تشکر

درباره حسین افسری

حسین افسری هستم . متولد اسفند 1389هستم و یک برادر دارم. علاقه به برنامه نویسی🧑‍💻 و زبان انگلیسی🇬🇧 هم دارم. دوست دارم برای دانشگاه🧑‍🎓 به کشور های دیگر بروم و به کسب علم 👨‍🔬بپردازم و به درس ریاضی 🟰علاقه دارم. شاید برای همه عجیب باشد اما من به ورزش فوتبال علاقه ندارم. از بین ورزش ها ورزش والیبال 🏐🏐را انتخاب میکنم. به رباتیک🤖 هم علاقه دارم و تا امروز چند گونه ربات🤖 ساخته ام.